Zasebnost in piškotki

Ta politika ureja obdelavo osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine BARBY, ki jo izvaja družba B SELECT, d. o. o. (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.
Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Podatki o upravljavcu:

Naziv podjetja: B SELECT, D. O. O.
Naslov in sedež podjetja: Ulica Carla Benza 16, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: info@barby.si
Telefon: +386 41 962 200
Spletna stran: www.barby.si

1. Politika zasebnosti

Kategorije osebnih podatkov

Upravljavec zbira in obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov uporabnikov:

 • Kontaktni podatki (ime uporabnika, naslov, telefonska številka, e-naslov);
 • Podatki, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu, ipd.);
 • Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas na spletni strani) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili).

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke v naslednjih primerih:

 • kadar je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago);
 • kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe med upravljavcem in uporabnikom;
 • kadar uporabnik privoli v obdelavo svojih osebnih podatkov za posamezen namen obdelave, pri čemer ima uporabnik zmeraj v pravico, da dano privolitev prekliče;
 • kadar imamo za obdelavo osebnih podatkov zakonit interes.

Namen obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo z namenom:

 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 • komunikacije z uporabnikom glede naših storitev;
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte in SMS sporočil);
 • za uveljavljanje pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
 • za statistične analize o prodaji blaga in o uporabi naših spletnih strani.

Obdelava podatkov za namene promocijskih aktivnosti

Podatke o nakupih in posredovane osebne podatke uporabljamo za namene obveščanja o ugodnostih, aktivnostih, storitvah in dogodkih upravljavca, pošiljanja prilagojenih ponudb preko e-pošte ter prilagajanja spletnih oglasov za ponovno ciljanje na platformah za digitalno oglaševanje (Facebook,  Google Ads, …) z namenom predstavitve vseh naših storitev in dodatne ponudbe. V okviru priprave prilagojene ponudbe se izvaja segmentacija na podlagi zgoraj opredeljenih podatkov, podatkov o obiskanih spletnih straneh upravljalca (če ste se kot posameznik ob obisku spletne strani s tem strinjali) in vaših opravljenih nakupih. Podatke za ta namen obdelujemo na podlagi privoljenja uporabnika vse do preklica privoljenja. Preklic se pošlje po e-pošti na elektronski naslov info@barby.si. Odjava od elektronske pošte je možna tudi s klikom ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil.

Rok hrambe osebnih podatkov

Osnovne osebne podatke uporabnika hranimo več čas, dokler traja status registriranega uporabnika.
Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve, hranimo trajno oz. do preklica privolitve s strani uporabnika.
Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.
Podatke, ki si potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med strankama, hranimo 5 let od izpolnitve pogodbe (dobave blaga).
Podatke o obisku in uporabi naših spletnih strani hranimo XXX let.
Po poteku roka hrambe osebne podatke izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih ni več mogoče povezati z uporabnikom.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim oseba

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t. i. pogodbeni obdelovalci).

Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • ponudniki storitev marketinga;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;
 • ponudniki pošiljanja sms sporočil;
 • ponudniki programerskih rešitev;
 • dostavne službe.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so k varovanju zaupnosti osebnih podatkov.
Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Pravice uporabnika

Uporabnik sme od upravljavca kadarkoli zahtevati:

 • potrditev, ali obdeluje osebne podatke uporabnika;
 • dostop do osebnih podatkov
 • informacije v zvezi z : vrsto obdelovanih osebnih podatkov, namene obdelave; osebe, ki so jim so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti v tretjih državah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov in predvidene posledice take obdelave;
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi uporabnik (če je zahteva podana v elektronski obliki, se kopija podatkov zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije lahko zaračunamo nastale stroške;
 • popravek netočnih osebnih podatkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

Postopek uveljavljanja pravic

Uporabnik lahko svoje pravice v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov uveljavlja pisno pri upravljavcu, ki na uporabnikovo zahtevo odgovori najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.
Uporabnik, ki meni, da so bile njegove pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkoc kršene, ima pravico zoper upravljavca vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Piškotki – Cookies

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem, kolikokrat posameznik obišče našo stran in kaj ga zanima v teh obiskih. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika, če pa nam te podatke posredujete sami, na primer z registracijo, se ti lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku.

Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejše za vas kot obiskovalca naše spletne strani. Na spletnem mestu uporabljamo funkcionalne piškotke, ki so potrebni za pravilno tehnično delovanje spletnega mesta oz. tiste, ki so potrebni, da uporabnik sprejme storitev, ki jo je zahteval. Gre za piškotke, ki se namestijo na napravo uporabnika brez privolitve, saj sodijo pod izjemo, kot opredeljeno v 157. členu Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Podrobnejša pojasnila boste našli v razdelku “Seznam piškotkov na spletnem mestu”.

Vsak obiskovalec ima možnost naknadne zavrnitve oz. preklica privolitve v namestitev analitičnih piškotkov in tudi nestrinjanje z namestitvijo ob prvem obisku spletne strani. Če izbrišete vse piškotke ali piškotek za onemogočenje, zamenjate računalnik ali brskalnik, boste ob obisku spletnega mesta ponovno morali izbrati možnost namestitve oz. zavrnitve analitičnih piškotkov.

 

Seznam piškotkov na spletnem mestu:

You can change your cookie preferences any time by clicking the above button. This will let you revisit the cookie consent banner and change your preferences or withdraw your consent right away.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. Listed below are the links to the support documents on how to manage and delete cookies from the major web browsers.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

If you are using any other web browser, please visit your browser’s official support documents.